ממתק לשבת פרשת חוקת

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת חוקת תשעט פדף

שבת שלום,
הרב