ממתק לשבת לך לך

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת לך לך תשפ

בס"ד

שלום וברכה
התחלנו עם התפילות לטל ומטר לברכה
הרבה טוב בעז"ה
שבת שלום
הרב