ממתק לשבת פרשת תרומה

דבר הרב • 4/2/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת תרומה תשפב

בס"ד

אחי ורעי
התחלנו השבוע את חודש אדר
השנה זוכים לשני חודשי אדר
בגלל שהשנה מעוברת.
משמעות הדבר שהשמחה כפולה
וההכנות לפורים משמעותיות יותר.
אז הרבה שמחה וטוב לכולם
שבת שלום 
הרב