הלכות והנחיות ליום הכיפורים

סגרון הרב מאיר • 25/9/2020 כניסות

 

*הלכות והנחיות ליום כיפור תשפא'*

*שבת שובה*

*כל כך ציפינו להתפלל יחד. להתכנס כולנו בבית הכנסת להתיר את הנדרים והמחיצות בין אדם לחברו. להיות ביחד עם לב אחד ולפנות לאבינו שבשמים שישפיע שפע טוב בעולמו. מתוך הערבות ההדדית ייתכן ולא נוכל להיפגש יחד, אך הלבבות יישארו יחד.*

*בשבת הקרובה שבת שובה, כל אחד יעורר את עצמו אם מתוך נפשו פנימה ואם מתוך עיון בספרי מוסר. כדי לחוות יום שלם של ניקוי נפשי וכפרה ולשמוע את קול השופר, הסוגר את תפילת נעילה ומבשר התחלה חדשה. ותקובל תפילתנו ברצון.*

*בברכת גמר חתימה טובה*

*שנה של בריאות וחיבור הלבבות.*

*מאיר סגרון*

 

*מנהג כפרות* – כתבנו כמה דרכים כיצד להעביר כספי פדיון כפרות

*טבילה* -  לגבי טבילה *לגברים* בלבד במקוה ערב יום הכיפורים אמנם הטבילה במקוה היא מנהג חשוב, ובמקום ספק הידבקות יש לוותר על הטבילה גם למי שרגיל לטבול בכל יום. ויש אפשרות להיות תחת דוש במשך כ-2 דקות וזה נקרא ט' קבין, ויוצא ידי חובה טבילה בשעת הדחק. או יעשה כפי שכותב בן איש חי בפרשת נצבים שנה ראשונה אות ג'

*מנחה מוקדמת* – תהא מנחה מוקדמת – ובהמשך יפורסמו הזמנים

*יום כיפור*

תורתנו היא תורת חיים, ומצוה אותנו ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ועוד אמרה התורה, וחי בהם, ודרשו חכמים בגמ' יומא פה: ולא שימות בהם. ולכן פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, חולה שיש בו סכנה אוכל ביום הכפורים.

ראשית יש להבהיר כי יש להקפיד על שמירת מרחק של כמה מטרים בין האחד לרעהו, לחבוש מסכה. ואלו שבסיכון ישמרו מרחק גדול.

*אנו נארגן בע"ה התרת נדרים דרך הזום מלבד מה שיהיה במניינים לכל אלו שלא יוכלו לבוא – פרטים בהמשך.*

* מומלץ מאד שמי שאינו חייב לבוא לבית הכנסת כגון נשים וילדים, שלא יגיעו ובכלל זה כל אלו שיש להם חשש לתסמינים.

* *מותר לשים אלכוג'ל על הידיים ולנקות משטחים בחג*

* אדם שיש חשש שנחשף לחולה קורונה ושהוא עלול לקבל הודעת בידוד בצום יש לו להשאיר מכשיר סלולרי פתוח. ו כן יישאר בביתו עד שיקבל תשובה.

* הרואה שהצום קשה לו ואינו יכול להתפלל, עדיף שישכב במטה ולא ישבור את הצום, גם אם יפסיד תפילה במניין.

* המתפלל בשטח הפתוח, וחושש שאם יתפלל שם יתכן שיאלץ לשבור את הצום משום שיגיע לסכנה, אזי עליו להתפלל בביתו ולא להגיע לתפילה במניין בחוץ. וכן אם אדם חש שבמניין בשטח פתוח לא יוכל להתכוון כראוי בתפילה בשל החום, אזי עליו להתפלל ביחיד בביתו

* בכדי לא לשהות הרבה זמן עם ציבור יש לקצר במנגינות ובפיוטים, ואף בקטעים פחות נחוצים.

* המתפלל ביחיד, אינו אומר את י"ג מידות הרחמים שבסליחות. ואם רוצה לאמרם בטעמי המקרא, רשאי

* מותר לחולה מאומת בקורונה לרחוץ לרפואתו את כל גופו אם הדבר נחוץ. אך יש להימנע מרחיצה לשם תענוג, שהיא אסורה.

* מי שנאלץ לאכול ביום כיפור לא עושה קידוש, אך יוסיף יעלה ויבוא בברכת המזון (שו"ע תריח ס"י),

*בתפלה לבורא עולם שישלח רפואה שלימה לכל החולים, ויעצור המגפה והמשחית מעלינו ומעל כל עמו ישראל, ונשמע בשורות טובות ישועות ונחמות, ונכתב ונחתם בספר החיים והשלום, בבריאות איתנה ויקבל תפלותינו ברצון בגאולה השלימה בקרוב, אמן.*