ממתק לשבת אמור

דבר הרב • 7/5/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת אמור תשפ פי די אף

בס"ד

אחי ורעי
נראה שחוזרים לשגרת קורונה...
בעז"ה ממשיכים לשמור על כללי הבריאות
שבת של בריאות ונחת
הרב