ממתק לשבת פרשת שלח

דבר הרב • כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת שלח לך תשעט פי די אף

בס"ד

אחי ורעי
בהדרגה מתחילים את חופשת הקיץ,
תיכונים, יסודי ובין הזמנים
חופשה היא דבר טוב
כשיודעים להפיק ממנה את הרעננות והתמלאות בכוחות.
שבת של שלום ושמחה
הרב