ממתק לשבת פרשת שמות

דבר הרב • 8/1/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

גבי קדוש

בס"ד

אחי ורעי
לקראת שבת שמות
שבת מיוחדת, שבת אזכרה לידיד נפש,
הרב אלישע וישליצקי זצ"ל
זכותו תגן עלינו
שבת שלום
הרב