דרושות מטפלות מחליפות למעון אור הגנוז

מישלי איריס 0527655100 • 6/2/2018 כניסות

בס"ד

דרושות מטפלות מחליפות בעלות ידע וניסיון בטיפול בפעוטים.

כל המעוניינת תוכל לפנות לאביטל דן - 052/7655142