ממתק לשבת פרשת ניצבים וילך

דבר הרב • 10/9/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת נצבים תשפ


בס"ד

אחי ורעי
שבת שלום
הרב