ממתק לשבת פרשת משפטים

דבר הרב • 11/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת משפטים תשעח פי די אף

לאחי ורעי

השבוע יחול ראש חודש אדר
שעליו נאמר 'משנכנס אדר מרבים בשמחה'
שנראה הרבה שמחה לעמנו ולארצנו,
הרב