מהי המזכירות? מהן הועדות?

המזכירות

המזכירות בבר יוחאי היא ההנהגה הנבחרת של הישוב. חברי המזכירות הינם מתנדבים העושים ימים כלילות לטובת הישוב.

בצד המזכירות ישנם כמה בעלי תפקידים נוספים: מזכיר הישוב, מנהלת החשבונות, המזכירה, הגנן, מנהלת מעון ועוד.

הוועדות

הוועדות בישוב בר יוחאי הן הלב והמנוע של הקהילתיות בישוב.

חברי הישוב מתנדבים בועדות השונות, יוזמים, מניעים ויוצרים אחדות ודיבוק קהילתי בין חברי הישוב.


טלפונים חשובים

מזכירות:
  • טלפון - 04-6980255
  • פקס - 04-6990027

ביטחון:

  • רב''ש - זוהר פלג: 050-5069244

גנים:

  • גן אחווה - גננת יהודית: 04-6980728
  • גן אהבה ושלום - גננת זהבית: 046987540
  • מעון בר יוחאי - מנהלת גילה: 04-6987540
    ​​