ועדת חינוך

אין הודעות בערוץ זה

מהי ועדת חינוך

​ועדת חינוך הינה ועדה הפועלת לקידום חינוך הילדים והנוער בישוב.

מטרות הועדה

קידום חינוך ילדנו בישוב בתחומים: דרך ארץ, יראת שמיים, ערכים ומצוינות.

ייעול ושיפור, חשיבה להשגת המטרות ופיקוח על התהליך.

ארגון פעילויות בתקופות שונות של השנה בשיתוף הגורמים הפועלים בישוב.

חברי הועדה

טוויטו טלי | אביגיל ויט | גדג' אבי | יהודית כהן | שמעון דריהם | יאיר טולדאנו | לוגסי יגאל | רות כהן | איילה טולדאנו | מיכל בורנשטיין | הוד יוסי​