פרשה בצל הקורונה- הרב סגרון

דבר הרב • 24/4/2020 כניסות

אחי ואחיותי היקרים! עם ההקלות בסגר ותהליך השחרור מהכבלים, נמשיך להתחזק ולצעוד יחד, כל הישוב ביחד, יד אחת לעזרה לזולת ולהיות קשובים לצרכי השני, וד' יעזרנו על כבוד שמו
שלכם ובשבילכם
מאיר סגרון

הקורונה (הצרעת) היא עבודת הגוף והנפש

בשתי פרשיות כפולות אנו נפגשים עם הטומאה והטהרה באדם, בבתים ובבגדים. מושגי הטהרה והטומאה של התורה שונים עד מאוד מההגדרות המקובלות עלינו היום למושגים אלה. אנחנו מבינים את הצורך בטהרה של הגוף במובן של ניקיון, בבחינת חטוי הגוף, וכך גם התורה, וביהדות, ולכן גוף נקי הוא אחד התנאים המוקדמים לתפילה ולקיום כל המצוות. הניקיון הוא גם אחת הדרישות שאנחנו נדרשים למלא כדי לכבד את הגוף ולנהוג בכבוד ובהתחשבות בבני אדם אחרים. וכיום המודעות לנקיון והגיינה גבוהה יותר מבעבר.
אולם כאן מושג הטהרה שהתורה מדברת עליו בפרשת השבוע.  הוא שייך יותר לנפש מאשר לגוף. סוג של טומאה של הרוח והנשמה שבאה לידי ביטוי, באורח פלא, בגוף, אבל באמת הטומאה של הנפש.
טומאה זו נובעת מהתנהגות שמפרה את עקרונות התורה ואת ערכיה - בייחוד לשון הרע. וזה בא לידי בטוי בגוף במחלת הצרעת שזה פריחה בעור וגם בנפש בטומאת הנשמה.
בתורה ובנביאים אנו עדים לכמה מקרים של התנהגות כזאת על הגוף היתה נראית לעין, וניכרת לעין כל. כגון משה ומרים, נעמן ועוזיהו המלך. והדבר שימש כעונש ואזהרה לאדם וקריאה לתקן את דרכיו. המראה של האדם שחלה בצרעת הוא מעורר רחמים והוא אף מדבק, לכן היו מושיבים אותו במקום מבודד מאנשים. ואין ספק שהכאב וההשפלה של נגע הצרעת היוו רפואה מונעת לחוליים האלו כמו לשון הרע ועזות מצח. וכיום חלק מהסתר פנים אין את התמרור אזהרה. מאידך הגורם לנגע, ההתנהגות השלילית שבין אדם לחבירו ולשון הרע קיים עד היום.
ובזה יובן מדוע על מחלה גופנית כביכול, קוראים לכהן, אלא זו מחלה גופנית שהגורם שלה הוא רוחני, ובעיה זו של הנפש, הכתובת היא לכהן כיון כי שפתי כהן ישמרו דעת  ותורה יבקשו מפיהו, ורק הכהן יכול היה לאמוד את הנזק שנגרם לנשמה. לכהן היתה המומחיות הדרושה כדי להעריך את הנזק רק באמצעות התבוננות בגופו של האדם. זה אחד הכישרונות שהכהנים ניחנו בהם: היכולת להבחין בנזק רוחני לפי תסמינים גופניים חיצוניים. מסתבר שזה משהו שאדם קדוש יכול לעשות.
בימי התנ"ך ההשגחה היתה גלויה, לכן  היה יכול הכהן באמצעות התסמינים הגופניים לגשת לכהנים ולהתעמת עם מצבו הרוחני האמיתי של האדם שבא אליו.
כיום ההשגחה היא אמנם קיימת ללא ספק אך היא נסתרת, אף אחד לא יודע על מה עשה ד' ככה, אולם אנו רואים דמיון בין טומאה שמדבקת את הזולת לבין מחלות ויראליות כמו הקורונה שאף הן מדבקות. בשתי המקומות הן בצרעת נדרש האדם להיות בדד, להתרחק מהחברה, אף במחלת הקורונה אנו נדרשים להתרחק מהשני.
אנו תפילה כשם שבפסח בתחילת הגאולה נאמר ופסחתי עליכם ולא יהא בכם נגף למשחית. כך גם היום שעברנו את פסח, ויאמר למשחית די, ומשם לפרשת השבוע העוסקת אמנם בטומאה, אך בעיקר בטהרה, וכך גם היום אחרי הנגף והטומאה נזכה לטהרת הגוף, לטהרת האויר, ומשם לטהרת הנפש, יחד עם גאולת ישראל ביום הגאולה, יום העצמאות.