ממתק לסוכות

דבר הרב • 3/10/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת סוכות תשעח

בס"ד

לאחי ורעי
חג סוכות שמח לכל תושבי הישוב
הרב סגרון