נוער, נוער, נוער...

"חנוך לנער על פי דרכו" – דרכו הוא. "ובזה דורש הפסוק חינוך אינדבדואלי בהחלט, התכלית של חיי תורה ומצוות היא כללית, אבל הדרכים המובילות אל הרמה הטהורה של קיום התורה והמצוות, מתחלפות לפי תכונותיו וכשרונותיו של החניך, לפי נטיותיו וכוחותיו השכליים והנפשיים, על כן לא כל שיטה מתאימה לכל חניך וחניך" (הרב הירש, יסודות החינוך עמ' נג).

"יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד, ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות בעמקי נפשו, וכך לחנך אותו לקראת המטרה הטהורה, האנושית והיהודית כאחת" (רש"ר הירש, פרשת תולדות).

בישוב שלנו יש נוער מכל הגוונים, עם כשרונות שונים, נטיות שונות וכוחות שכליים ונפשיים שונים - אנו גאים בנוער ועושים ימים כלילות על מנת לעזור לכולם ביחד ולכל יחיד ויחיד להוציא את המיטב שבו לאור. ​