הורים משקיעים בחינוך

אין הודעות בערוץ זה

עונג שבת

שבת פרשת

ז' בנים

אחראית: משפ' גלולה

תולדות משפ' גלולה
ויצא משפ' גרידיש
וישלח משפ' ג'רבי
וישב משפחת גדג'
מקץ חופשת חנוכה
ויגש משפחת טוויטו
ויחי חופשת שלג
שמות משפחת דיעי
וארא
בא בר מצווה אלגלי
בשלח משפחת בוזגלו
יתרו בר מצווה בורנשטיין
משפטים משפחת בורנשטיין
תרומה משפחת גדג'
תצווה משפחת פינצ'ובר
כי תישא משפחת לוגסי
ויקהל משפחת אייש
פקודי משפחת לוי
ויקרא משפחת תורג'מן
צו
שמיני
תזריע
מצורע
אחרי מות - שבת הגדול
שבת פסח

על פורום הורים משקיעים בחינוך

פורום של הורים בשיתוף עם ועדת חינוך אשר מנסים לקדם ולתפעל מיזמים ופעילויות חברתיות תורניות, בתחום החינוך והנוער ביישוב.

אנו מאמינים כי על מנת להעלות את הרמה החינוכית-תורנית ביישוב, על תושבי היישוב בעצמם להתגייס למשימה.
העיקרון המנחה הוא שכל פעילות תהיה באחריות משפחה ביישוב ועל אותה משפחה לפעול באחריות וניתן אף לומר בחירוף נפש על להצלחת אותה פעילות.