משאית גזם

הודעות מיידיות • 3/12/2017 כניסות

לתושבים שלום

השבוע מגיעה משאית גזם
נא לרכז את כל הגזם בתעלה

בברכה
הועד